Na kontaktoni

Fakulteti dhe Stafi

Ju lutemi zgjidhni ndërtesën ku ndodhet anëtari i stafit.

Pamja e Luginës

Mëngë argjendi

Brownstone

Shkolla e Mesme Portland

Shkolla e Mesme Portland

Kontaktoni me Zyrën Qendrore

Bordi i Edukimit
33 East Main Street
Portland, CT 06480

</s></s>

Telefoni: 860.342.6790
Faksi: 860.342.6791

Orari i Biznesit: E Hënë - E Premte 8:00 - 4:00 pasdite

</s></s>

  Shkollat ​​Publike CT Portland

33 East Main Street, Portland, CT 06480

Telefoni: 860.342.6790 Faksi: 860.342.6791

© 2021   Hyrja në Uebfaqe