Strony internetowe Gildersleeve Teacher

Druga klasa

Pani Ford
Pani Pickett

Pani Ray

Pani Scovill

Pani Tammaro

Trzecia klasa

Pani Bankoski

Panno Brede
Panie Gervais

Pani Laskowski

Pani Vissicchio

Personel specjalny i pomocniczy

Pani Allen - art

Miss LaBrec - Muzyka

Pan Carpio - PE

Pan Fox - PE
Pani Radzewicz - Specjalista ds. Mediów Bibliotecznych

Pani Lippincott - edukacja specjalna

TBD - Edukacja specjalna

Pani Smith - edukacja specjalna
Pan Starr - pracownik socjalny
Pani Lavalette - Czytanie

Wcześniejsze

Wcześniejsze

  Szkoły publiczne w Portland CT

33 East Main Street, Portland, CT 06480

Telefon: 860.342.6790 Faks: 860.342.6791

© 2021   Dostępność witryny internetowej