Faqet e internetit të mësuesve Gildersleeve

Grada e dytë

Zonja Ford
Znj. Pickett

Zonja Ray

Zonja Scovill

Zonja Tammaro

Klasa e trete

Znj. Bankoski

Zonjusha Brede
Z. Gervais

Zonja Laskowski

Zonja Vissicchio

Speciale dhe Stafi Mbështetës

Zonja Allen - Art

Mis LaBrec - Muzikë

Z. Carpio - PE

Z. Fox - PE
Znj. Radzewicz - Specialiste për Media e Bibliotekës

Znj. Lippincott - Edukim Special

TBD - Edukimi Special

Znj. Smith - Edukim Special
Z. Starr - Punonjës Social
Znj. Lavalette - Duke lexuar

</s></s>

</s></s>

  Shkollat ​​Publike CT Portland

33 East Main Street, Portland, CT 06480

Telefoni: 860.342.6790 Faksi: 860.342.6791

© 2021   Hyrja në Uebfaqe