top of page

Shkollat Publike të Portland

Lidhja e studentëve me suksesin

Highlander Highlights Newsletter

Other PHS Info

Një Karroca Capella

Grupi A Cappella pret të këndojë çdo vit. Meqenëse nuk do të jemi në gjendje të këndojmë personalisht në vitin 2020, A Cappella do të lëshojë katër këngë në Dhjetor.

</s></s>

Shpresojmë të kënaqeni!

Klikoni Këtu për të dëgjuar Let It Snow
Klikoni Këtu për të dëgjuar Krishtlindjet Holly Jolly
Klikoni Këtu për të dëgjuar Rudolph
Klikoni Këtu për të dëgjuar Santa Po Vie në Qytet

</s></s>
Informacione të tjera për PHS
</s></s>
Zgjatja e Vaktit Shkollor Falas
Renditja e Vaktit Online
Udhëzues për Suksesin në Shkollë
Plani i Atletikës në Vjeshtë për Covid 19
Forma e përforcimit të muzikës
Shitje batanije PHS
Formulari i Anëtarësimit i Sideliners
</s></s>
</s></s>
</s></s>
bottom of page