Faqet e Mësuesit në Shikimin e Luginës

PreK

Zonja Kelley

Zonja Hall

Kopshti i fëmijëve
Klasa e parë

Zonja Hines

Zonja Anselmo

Zonja Hastings

Zonja Klemish

Zonja Ray

Zonja Stino

Speciale dhe Stafi Mbështetës

Zonja Franceze -ART

Z. Guertin - PE

Znj. Simone - Edukimi Special

Znj. Thorpe - Biblioteka

Mis LaBrec - Muzikë

Znj. Kekacs - Mësuese e Edukimit Special / ABA

</s></s>

  Shkollat ​​Publike CT Portland

33 East Main Street, Portland, CT 06480

Telefoni: 860.342.6790 Faksi: 860.342.6791

© 2021   Hyrja në Uebfaqe