top of page

Szkoły publiczne w Portland

Łączenie uczniów z sukcesem

Informacje o budżecie

Proponowany budżet kuratorów na lata 2020-2021

Proponowany budżet kuratorów na lata 2020-2021

Proponowany budżet kuratorów na lata 2020-2021

Zagregowane wydatki na edukację 2019

Zagregowane wydatki na edukację 2019

Proponowany budżet kuratorów na lata 2020-2021

bottom of page