top of page

Szkoły publiczne w Portland

Łączenie uczniów z sukcesem

Valley View - Home

81 High Street, Portland, CT 06480

Biuro: (860) 342-3131

Faks: (860) 342-3138

Wcześniejsze

Jessica Bruenn, dyrektor

„Przyszłość zaczyna się tutaj”

Valley View Logo.png
Jessica Bruenn, Principal
ATTENDANCE

Remember to email vvattendance@portlandct.us if your child will be absent and include your child's first and last name, the reason why your child is out, your child's teacher,

and the date or dates they will be absent.

K-6 Facebook and Instagram
  • Facebook
  • Instagram
Kalendarz szkolny
bottom of page