top of page

Website Accessibility 

Portland javne škole predane su pružanju pristupa našim elektroničkim informacijama, uključujući naše web stranice, osobama s invaliditetom u skladu sa svim važećim državnim i saveznim zakonima. Neprestano ažuriramo naš web sadržaj kako bismo poboljšali dostupnost svima.

Ako imate invaliditet i format bilo kojeg materijala na našim web stranicama ometa vašu mogućnost pristupa informacijama, kontaktirajte našeg stručnjaka za podatke i komunikaciju. Obavezno navedite svoje ime, e-adresu i telefonski broj kako bismo vas mogli kontaktirati radi pružanja podataka u drugom formatu, ako je potrebno.

Podaci za kontakt

Holly Russo, specijalistica za podatke i komunikacije

hrusso@portlandct.us

860-342-1720 lok. 2204

bottom of page