top of page

Website Accessibility 

Shkollat Publike të Portland-it është e përkushtuar të sigurojë akses në informacionin tonë elektronik, përfshirë faqet tona në internet, për individët me aftësi të kufizuara në përputhje me të gjitha ligjet e zbatueshme të shtetit dhe federatës. Ne jemi duke azhurnuar vazhdimisht përmbajtjen tonë të internetit për të përmirësuar mundësinë e hyrjes për të gjithë.

Nëse keni një aftësi të kufizuar dhe formati i çdo materiali në faqet tona të internetit ndërhyn në aftësinë tuaj për të hyrë në informacion, ju lutemi kontaktoni Specialistin tonë të të Dhënave dhe Komunikimit. Sigurohuni që të përfshini emrin tuaj, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit në mënyrë që të mund t'ju kontaktojmë për të siguruar informacionin në një format tjetër, nëse është e nevojshme.

Informacioni i Kontaktit

Holly Russo, specialiste e të dhënave dhe komunikimit

hrusso@portlandct.us

860-342-1720 ext. 2204

bottom of page