top of page

Agjendat dhe procesverbalet e nënkomitetit

Agjendat dhe Procesverbalet

Ndërtesa dhe baza 4 janar 2021

Takimi i Politikave 17 Nëntor 2020

Procesverbali i ndërtimit dhe bazave 22 tetor 2020

Ndërtimi dhe bazat 22 tetor 2020

Takimi i politikave 13 tetor 2020

Takimi i Politikave 2 Tetor 2020

Ndërtesat dhe bazat 15 shtator 2020 Minuta

Takimi i Ndërtesave dhe Terreneve me 15 Shtator 2020

Minutat e Takimeve të Politikave 8 Shtator, 2020

Takimi i Politikave 8 Shtator 2020

Takimi i Politikave 19 Gusht 2020 Anulohet

Takimi i Politikave 17 Gusht 2020 Anulohet

Procesverbalet e politikave 11 gusht 2020

Takimi i politikave 11 gusht 2020

Takimi i politikave 28 korrik 2020

Takimi i politikave 14 korrik 2020

Takimi i Politikave 17 Mars 2020 Anulohet

Procesverbalet e politikave 3 Mars 2020

Agjenda e politikave 3 Mars 2020

Procesverbalet e politikave 4 shkurt 2020

Agjenda e politikave 4 shkurt 2020

Agjenda e politikave 3 dhjetor 2019

Procesverbalet e politikave 12 nëntor 2019

Agjenda e politikave 12 nëntor 2019

Procesverbalet e politikave 15 tetor 2019

Agjenda e politikave 15 tetor 2019

Procesverbalet e politikave 1 tetor 2019

Agjenda e politikave 1 tetor 2019

Procesverbalet e politikave 17 shtator 2019

Agjenda e politikave 17 shtator 2019

Agjenda e politikave 4 qershor 2019 - Anulohet

Agjenda e politikave 21 maj 2019

Agjenda e politikave 7 maj 2019

Task Forca për Ruajtjen dhe Energjinë e Rinovueshme 2 maj 2019 Procesverbalet

Task Force për Ruajtjen dhe Energjinë e Rinovueshme 2 maj 2019

Task Forca për Ruajtjen dhe Energjinë e Rinovueshme 25 Prill 2019 Procesverbalet

Task Forca për Ruajtjen dhe Energjinë e Rinovueshme 25 Prill 2019

Ndërtimi dhe bazat 9 Prill 2019 Procesverbalet

Nënkomiteti i Ndërtimit dhe Terreneve, 9 Prill 2019

Procesverbalet e politikës 2 prill 2019

Agjenda e politikave 2 prill 2019

Komiteti Ad Hoc i Energjisë Alternative

Agjenda e politikave 19 Mars 2019 - Anulohet

Procesverbalet e politikave 5 Mars 2019

bottom of page