top of page

Shkollat Publike të Portland

Lidhja e studentëve me suksesin

Informacioni i buxhetit

Superintenduesit Buxheti i Propozuar për 2020-2021

Superintenduesit Buxheti i Propozuar për 2020-2021

Superintenduesit Buxheti i Propozuar për 2020-2021

Shpenzimet totale për arsimin 2019

Shpenzimet totale për arsimin 2019

Superintenduesit Buxheti i Propozuar për 2020-2021

bottom of page