top of page
High School - Home

Shkollat Publike të Portland

Lidhja e studentëve me suksesin

Portland High School

95 High Street

Phone: 860-342-1720

Fax: 860-342-4108

Shkolla e Mesme Portland
Shtëpia e Malësorëve

                                                                                           

Highlander Large.png
Kathryn Lawson, Principal
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page