Parashkollor

Mirë se vini në programin parashkollor të mësimit të hershëm të Valley View!

Programi Parashkollor i Mësimit të Hershëm është pjesë e Sistemit Shkollor Publik Portland dhe u shërben fëmijëve parashkollorë me nevoja të veçanta dhe modeleve të kolegëve të zgjedhur në një mjedis gjithëpërfshirës. Parashkollori ynë siguron një mjedis shoqëror të të mësuarit që ushqen të gjithë fëmijën dhe mbështet kureshtjen natyrore të fëmijëve të vegjël për të mësuar përmes shkrim-leximit, artit, muzikës, shkencës praktike dhe eksplorimit të koncepteve matematikore, mbështetur nga përvoja të bazuara në lojë në një gjuhë të pasur mjedisi Kurrikula është në përputhje me Standardet e Hartimit dhe të Zhvillimit të Hershëm të CT (CTELDS) deri në moshën 5 vjeç.

Burimet
Shfaqja
Lotaria e Modelit të kolegëve
Regjistrimi

</s></s>

  Shkollat ​​Publike CT Portland

33 East Main Street, Portland, CT 06480

Telefoni: 860.342.6790 Faksi: 860.342.6791

© 2021   Hyrja në Uebfaqe